ZOTY je software pro podporu
řízení rizik, auditů a shody
s požadavky či legislativou

Jednoduchost

Moderní, svěží design. Jednoduché
a intuitivní uživatelské prostředí.
Už tušíte, proč zde nemáte hledat nabídku produktového školení? Nebudete jej potřebovat.

Čeština

Jsme český výrobce. Proto asi nepřekvapí, že náš software na Vás mluví česky. Stejně, jako třeba i náš HelpDesk. Věc, která u mnoha zahraničních výrobců zdaleka není samozřejmá.

Spolupráce

Pracujete v týmu? Jste na straně risku nebo interního auditu a chybí Vám společná komunikační platforma? ZOTY Vás podpoří. Jak? Více než 1 000 slov Vám řekne toto krátké video.

Dostupnost

ZOTY je snadno dostupný odkudkoliv z internetu prostřednictvím běžného internetového prohlížeče. Spustíte ho z kteréhokoliv počítače, tabletu či chytrého telefonu, bez ohledu na to, jaký operační systém používáte.

Governance,
Risk & Compliance
Management

Oč tu běží? A jakou roli hraje v tomto příběhu ZOTY software?

Informační a kybernetická bezpečnost, ochrana osobních údajů, kvalita, environment, BOZP.
To jsou jen některé pilíře, o které se opírají integrované systémy řízení. A ty se dnes již neobejdou bez osvojení si přístupů založených na komplexním řízení rizik (risk-based approach).
To jest rizik vnímaných v kontextu nových a neustále se měnících hrozeb zneužívajících zranitelností aktiv. Rizik, vnímaných též v kontextu všech procesů v rámci celé organizace. Procesů, do kterých jsou zapojeny subjekty, jejichž osobní údaje je třeba chránit. A čelit tak novým výzvám při zvyšujícím se tlaku na jejich ochranu a předcházení rizik spojených s jejich únikem.

Zaváděním a zlepšováním systémů řízení se zabýváme více než 20 let. Software, který by podpořil nás i naše zákazníky, jsme na trhu nenašli. Takový, který by poskytoval všechny potřebné funkcionality a přitom byl jednoduchý. Software s přátelskou licenční a cenovou politikou. Uživatelsky konfigurovatelný, abychom se vyhnuli dodatečným a nákladným zakázkovým úpravám. Software, za který bychom sami byli ochotni dát peníze a mohli jej doporučit i našim zákazníkům.
Nakonec jsme takovýto software museli sami vyrobit. Pro sebe. Pro Vás. To je začátek příběhu ZOTY.

Více o ZOTY

Vedle toho je také třeba zajistit shodu s požadavky norem, nařízení, směrnic, národní či evropské legislativy.
Příkladem je evropské Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation neboli GDPR), které v sobě sdružuje všechny zmíněné výzvy. A pod hrozbou vysokých sankcí nutí organizace se těmito tématy velmi vážně zabývat.

Přitom řídit rizika a shodu i v takto komplexním pojetí nemusí být obtížné. Když máte dobrý tým. A implementovaný funkční systém s podporou robustního software. To je klíčové pro to, abyste celý systém udrželi v provozuschopném stavu. Na takový úkol už tužka a papír ani Excel opravdu nestačí.

Compliance
Škálovatelnost

Stačí Vám jednouživatelská verze na notebooku? Nebo plánujete nasazení robustního řešení s přístupy mnoha tisíců uživatelů?
V cloudu? Na vlastním serveru? ZOTY Vám vždy nabídne flexibilní řešení. Jak pro stránce technické, tak i cenové a licenční.

GDPR

Když jsme se pustili do vývoje software ZOTY, nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) již bylo na světě. To nám umožnilo navrhnout celé řešení od základů tak, aby bylo s GDPR ve 100 % shodě.

Bezpečnost

Máte pod kontrolou, kdo jaké informace uvidí, co může měnit, vkládat či mazat. Data jsou šifrována v oddělené databázi. Klient komunikuje se serverem zabezpečeným SSL protokolem.

Podpora

Technickou a konzultační podporu zajišťujeme přímo nebo prostřednictvím našich partnerů. Chceme Vám být co nejblíže. Proto se i naše partnerská síť průběžně rozšiřuje o další profesionály, na které se můžete s důvěrou obracet.

Standardy

Různé softwary podporují různé standardy pro řízení rizik. ZOTY podporuje ty, které znáte a používáte. Je přitom jedno, zda vycházejí z mezinárodních standardů ISO 31000, 27001 nebo Vaší vlastní metodiky.

Auditovatelnost

Vše důležité je zaznamenáno v protokolu událostí. Pro každou událost je k dispozici detailní změnový protokol. Systém tak spolehlivě drží nezpochybnitelnou auditní stopu. Vše máte plně pod kontrolou.
Vše v rámci auditu snadno prokážete.

Akcelerátory

Se ZOTY si nepořizujete jen skvělé funkcionality. S předvyplněnými katalogy hrozeb, zranitelností, rizik, či databází aktuálních zákonných požadavků, získáváte cenné know-how. A šetříte Váš čas.

Komunita

Pořízením ZOTY software získáte přístup na ZOTY portál. Stáváte se tak součástí odborné komunity. Zde můžete sdílet své know-how. Nebo jen čerpat inspiraci od ostatních. Nahlédnete i do naší "kuchyně" a uvidíte, co nového pro Vás chystáme.

Integrace

Snadné propojení s dalšími systémy. Schopnost, kterou ocení především implementační partneři či technicky zdatní uživatelé.
ZOTY poskytne otevřené a dokumentované API rozhraní. Již brzy!

Přihlásit se k odběru ZOTY newsletteru

Odebírat